ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ CREATIVE

Πλάτος: 4.0 m – 7.0 m Ύψος: 2.2 m – 2.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Μερικές   πισίνες   είναι   κατασκευασμένες   ακριβώς   δίπλα   στο   σπίτι,   είτε στη βεράντα ή δίπλα σε κάποιο τοίχο. Το    μοντέλο    CREATIVE    κατασκευάζεται    ειδικά    για    αυτό    τον    σκοπό, έχοντας την μία πλευρά του προσκολλημένη στον τοίχο. Τα    σκέπαστρα    CREATIVE    είναι    στάνταρ    σχέδια,    και        ανοιγόμενα    σε μεγάλο τμήμα τους,  όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Μια   εναλλακτική   είναι   το   τηλεσκοπικό   άνοιγμα.   Σε   αυτή   την   περίπτωση τοποθετούνται   ράγες   οδηγοί   στον   τοίχο   πάνω   από   ένα   προστατευτικό υλικό. 
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 4.0 m – 7.0 m Ύψος: 2.2 m – 2.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Μερικές   πισίνες   είναι   κατασκευασμένες   ακριβώς   δίπλα   στο   σπίτι,   είτε   στη   βεράντα   ή   δίπλα σε κάποιο τοίχο. Το   μοντέλο   CREATIVE   κατασκευάζεται   ειδικά   για   αυτό   τον   σκοπό,   έχοντας   την   μία   πλευρά του προσκολλημένη στον τοίχο. Τα   σκέπαστρα   CREATIVE   είναι   στάνταρ   σχέδια,   και      ανοιγόμενα   σε   μεγάλο   τμήμα   τους,     όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Μια   εναλλακτική   είναι   το   τηλεσκοπικό   άνοιγμα.   Σε   αυτή   την   περίπτωση   τοποθετούνται ράγες οδηγοί στον τοίχο πάνω από ένα προστατευτικό υλικό. 
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ CREATIVE

Πλάτος: 4.0 m – 7.0 m Ύψος: 2.2 m – 2.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Μερικές   πισίνες   είναι   κατασκευασμένες   ακριβώς   δίπλα στο σπίτι, είτε στη βεράντα ή δίπλα σε κάποιο τοίχο. Το   μοντέλο   CREATIVE   κατασκευάζεται   ειδικά   για   αυτό τον   σκοπό,   έχοντας   την   μία   πλευρά   του   προσκολλημένη στον τοίχο. Τα    σκέπαστρα    CREATIVE    είναι    στάνταρ    σχέδια,    και    ανοιγόμενα   σε   μεγάλο   τμήμα   τους,      όπως   φαίνεται   στις φωτογραφίες. Μια   εναλλακτική   είναι   το   τηλεσκοπικό   άνοιγμα.   Σε   αυτή την   περίπτωση   τοποθετούνται   ράγες   οδηγοί   στον   τοίχο πάνω από ένα προστατευτικό υλικό. 
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  CREATIVE

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 4.0 m – 7.0 m Ύψος:   2.2   m   –   2.8   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Μερικές   πισίνες   είναι   κατασκευασμένες ακριβώς     δίπλα     στο     σπίτι,     είτε     στη βεράντα ή δίπλα σε κάποιο τοίχο. Το   μοντέλο   CREATIVE   κατασκευάζεται ειδικά   για   αυτό   τον   σκοπό,   έχοντας   την μία    πλευρά    του    προσκολλημένη    στον τοίχο. Τα   σκέπαστρα   CREATIVE   είναι   στάνταρ σχέδια,    και        ανοιγόμενα    σε    μεγάλο τμήμα     τους,          όπως     φαίνεται     στις φωτογραφίες. Μια    εναλλακτική    είναι    το    τηλεσκοπικό άνοιγμα.      Σε      αυτή      την      περίπτωση τοποθετούνται   ράγες   οδηγοί   στον   τοίχο πάνω από ένα προστατευτικό υλικό. 

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  CREATIVE