ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ GALAXY

Πλάτος: 5.0 m – 10.0 m Ύψος: 2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    GALAXY    χάρη    στο    ενισχυμένο    προφίλ    αλουμινίου    που διαθέτει, παρέχει λύση για πισίνες πλάτους έως 10m. Παρόλο     που     είναι     σταθερή     κατασκευή,     οι     πλαϊνές     πλευρές     του ανασηκώνονται σε 2 στάδια σε ύψος  2m σε όλο το μήκος τους.  Το σκέπαστρο παραμένει κλειστό κατά 1,1m στο κατώτερο τμήμα του. Έτσι   επιτυγχάνεται   ο   εξαερισμός   του,   αλλά   ταυτόχρονα      δεν   επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό σε παιδιά ή κατοικίδια.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 5.0 m – 10.0 m Ύψος: 2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το   μοντέλο   GALAXY   χάρη   στο   ενισχυμένο   προφίλ   αλουμινίου   που   διαθέτει,   παρέχει   λύση για πισίνες πλάτους έως 10m. Παρόλο   που   είναι   σταθερή   κατασκευή,   οι   πλαϊνές   πλευρές   του   ανασηκώνονται   σε   2   στάδια σε ύψος  2m σε όλο το μήκος τους.  Το σκέπαστρο παραμένει κλειστό κατά 1,1m στο κατώτερο τμήμα του. Έτσι   επιτυγχάνεται   ο   εξαερισμός   του,   αλλά   ταυτόχρονα      δεν   επιτρέπει   την   πρόσβαση   στο εσωτερικό σε παιδιά ή κατοικίδια.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ GALAXY

Πλάτος: 5.0 m – 10.0 m Ύψος: 2.4 m – 3.3 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    μοντέλο    GALAXY    χάρη    στο    ενισχυμένο    προφίλ αλουμινίου    που    διαθέτει,    παρέχει    λύση    για    πισίνες πλάτους έως 10m. Παρόλο    που    είναι    σταθερή    κατασκευή,    οι    πλαϊνές πλευρές   του   ανασηκώνονται   σε   2   στάδια   σε   ύψος      2m σε όλο το μήκος τους.  Το     σκέπαστρο     παραμένει     κλειστό     κατά     1,1m     στο κατώτερο τμήμα του. Έτσι   επιτυγχάνεται   ο   εξαερισμός   του,   αλλά   ταυτόχρονα     δεν   επιτρέπει   την   πρόσβαση   στο   εσωτερικό   σε   παιδιά   ή κατοικίδια.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  GALAXY

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 5.0 m – 10.0 m Ύψος:   2.4   m   –   3.3   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Το      μοντέλο      GALAXY      χάρη      στο ενισχυμένο     προφίλ     αλουμινίου     που διαθέτει,     παρέχει     λύση     για     πισίνες πλάτους έως 10m. Παρόλο   που   είναι   σταθερή   κατασκευή, οι   πλαϊνές   πλευρές   του   ανασηκώνονται σε   2   στάδια   σε   ύψος      2m   σε   όλο   το μήκος τους.  Το   σκέπαστρο   παραμένει   κλειστό   κατά 1,1m στο κατώτερο τμήμα του. Έτσι    επιτυγχάνεται    ο    εξαερισμός    του, αλλά    ταυτόχρονα        δεν    επιτρέπει    την πρόσβαση   στο   εσωτερικό   σε   παιδιά   ή κατοικίδια.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  GALAXY