ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ HORIZONT

Πλάτος: 4.0 m – 6.4 m Ύψος: 0.4 m – 0.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το   σκέπαστρο   πισίνας   HORIZONT   χάρη   στο   πολύ   χαμηλό   του   ύψος   και τον μοντέρνο του σχεδιασμό, εφαρμόζει τέλεια στο περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα     και     τα     μεγάλου     μήκους,     τεσσάρων     τμημάτων,     σκέπαστρα HORIZONT, δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 560mm.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Star Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Horizont Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Sun-Sky Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Visual Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Harmonie Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Professional Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Practic Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Creative Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Lok Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Galaxy Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Orion Σκέπαστρα πισίνας Rondo Σκέπαστρα πισίνας Rondo
Πλάτος: 4.0 m – 6.4 m Ύψος: 0.4 m – 0.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    σκέπαστρο    HORIZONT    χάρη    στο    πολύ    χαμηλό    του    ύψος    και    τον    μοντέρνο    του σχεδιασμό, εφαρμόζει τέλεια στο περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα    και    τα    μεγάλου    μήκους,    τεσσάρων    τμημάτων,    σκέπαστρα    HORIZONT,    δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 560mm .
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HORIZONT

Πλάτος: 4.0 m – 6.4 m Ύψος: 0.4 m – 0.8 m (εξαρτάται από το πλάτος) Το    σκέπαστρο    πισίνας    HORIZONT    χάρη    στο    πολύ χαμηλό    του    ύψος    και    τον    μοντέρνο    του    σχεδιασμό, εφαρμόζει τέλεια στο περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα    και    τα    μεγάλου    μήκους,    τεσσάρων    τμημάτων, σκέπαστρα    HORIZONT,    δεν    ξεπερνούν    σε    ύψος    τα 560mm.
c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HORIZONT

c
Copyright   Rivel.gr.All rights reserved.
Πλάτος: 4.0 m – 6.4 m Ύψος:   0.4   m   –   0.8   m   (εξαρτάται   από   το πλάτος) Το     σκέπαστρο     πισίνας     HORIZONT χάρη   στο   πολύ   χαμηλό   του   ύψος   και   τον μοντέρνο     του     σχεδιασμό,     εφαρμόζει τέλεια στο περιβάλλοντα χώρο. Ακόμα      και      τα      μεγάλου      μήκους, τεσσάρων        τμημάτων,        σκέπαστρα HORIZONT,   δεν   ξεπερνούν   σε   ύψος   τα 560mm.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HORIZONT

ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ  HORIZONT